image


startpagina  |   wie zijn wij  |     producties  |   sponsors  |   reservatie  |   links    
 

Bij het kanaal naar links
Een hedendaags, meeslepend verhaal.

Auteur:
Alex van Warmerdam

Regisseur:
Mauritz Kelchtermans
Link naar een aankondigingsfilmpje op YouTube
(creatief leuk, maar niet per se representatief voor de productie)


Klik hier om foto's te zienhet verhaal

Het klinkt bijna als een moderne Romeo en Julia: twee gezinnen die al jarenlang op voet van oorlog leven. De zoon van het ene gezin ziet iets in de dochter van het andere gezin. Uiteraard is dit de perfecte voedingsbodem voor een pak heibel. Maar daar eindigen toch wel de vergelijkingen tussen Shakespeare en van Warmerdam, de auteur van 'Bij het Kanaal naar Links'.

Waar Shakespeare een romantische liefde voorop stelt tussen de jongen en het meisje, de gezinnen als evenwaardig beschrijft - two households, both alike in dignity…, u kent het wel - en de hele situatie in het middeleeuwse Verona plaatst, zijn de gezinnen van 'Bij het kanaal naar links' uitersten op de sociale ladder, wordt het stilaan duidelijk dat de dienstdoende Julia geen interesse heeft in haar Romeo die vooral het 'blanke ras' wilt verder zetten en speelt het verhaal zich af in de lage landen, in een ongedefinieerde toekomst.

De relaties tussen de beide gezinnen - die de enige blanke overlevenden blijken te zijn van een niet nader genoemde gebeurtenis - en de interactie tussen de personages worden door van Warmerdam gebruikt om de hedendaagse maatschappij, de hedendaagse rassenkwestie en migratieproblematiek op de korrel te nemen op zijn eigen, speciale manier, doorspekt met zwarte humor en in dit geval eveneens met een aardige dosis Vlaams (of beter: Nederlands. Of zou van Warmerdam enig Vlaams bloed hebben?) absurdisme.

U hoeft zich echter geen zorgen te maken: dit alles is overgoten met een grote dosis plezante gekte, er is zoals men zegt 'een serieuze hoek af' bij de meeste personages zodat de diepere thema's vervat zitten in een vlot binnengaand verhaaltje. U krijgt aldus een fijne avond met de nodige dosis humor. Ook als u eerder genoegdoening vindt in het peilen naar de diepere betekenis, zult u niet teleurgesteld naar huis gaan!

van Warmerdam is een op dit ongeblik erg gefêteerd – zoals onze noorderburen dat zeggen – auteur.
In de sobere enscenering van regisseur Mauritz Kelchtermans is een niet onaardige partij weggelegd voor de slagwerkgroep LKMTiV XS.


de acteurs

Ylke Bruggeman, Leen Devreese, Jasper Driesmans, Lara Kelchtermans, Frans Pierson, Wiebe Ramaekers, Peter Tacq

Slagwerk : LKMTiV XS

speeldata:

Vrijdag 5 oktober 2012 om 20u
Zaterdag 6 oktober 2012 om 15u en om 20u

locatie:

C.C. Wagehuys Leuven© 2008-2013 K.T. De Dijlezonen
e-mail: info@dijlezonen.be | URL: www.dijlezonen.be | website: Johan Vleminckx