image


startpagina  |   wie zijn wij  |     producties  |   sponsors  |   reservatie  |   links    
 

De Vrek
Geld boven je eigen bloed?

Auteur:
Molière

Regisseur:
Gie Beullens

 
Klik hier om foto's te zienhet verhaal

"De Vrek" is een karakterkomedie van Molière uit 1668. Harpagon is alom aanwezig in deze komedie die onderwerpen behandelt die op zich nauwelijks amusant zijn: gierigheid in eerste instantie, maar ook tirannie, egoïsme en seksisme. De oude gierigaard denkt zich een liefde voor de oude dag te kunnen kopen, in weerwil van de wensen van anderen, zelfs die van zijn eigen kinderen. Zijn plannen worden echter gedwarsboomd en de enige troost die hem rest, de inhoud van zijn geldbuidel, blijkt weinig troost te bieden.

Hoewel de tijden enigszins zijn veranderd en de adel en clerus niet langer zware en rechtstreekse invloed heeft op het leven van de burgers, blijkt hebzucht wel een verhaal van alle tijden te zijn. Zo blijft deze Vrek actueel. En geestig!

De bewerking die De Dijlezonen brengen, beschouwt hebzucht niet als een karakterfout, maar als een levenshouding. Harpagon is ervan overtuigd dat het hoogste goed in de wereld bestaat uit het steeds verder verhogen van het saldo van zijn bankrekening. Alles en iedereen moet daarvoor wijken, zelfs het geluk van zijn eigen kinderen. Die kinderen zijn overigens zelf ook niet zonder zonde: hebzucht zit duidelijk in de familie.

Een klassieke komedie over intermenselijke relaties en hoe sterk men zich kan ergeren aan gebreken in een ander. Gebreken waaraan men vaak zelf geen gebrek heeft!


de acteurs

Frans Pierson, David Willems, Steven Lefever, Ielke Quintens, Elise Linsen, Greet Bruynseels, Michel Verhoeven, Sofie Vandereycken.

speeldata:

Vrijdag 23 januari 2015 om 20u
Zaterdag 24 januari 2015 om 15u en om 20u

locatie:

C.C. Wagehuys Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven
© 2008-2015 K.T. De Dijlezonen
e-mail: info@dijlezonen.be | URL: www.dijlezonen.be | website: Johan Vleminckx